REGISTRATIE EN TARIEVEN

Als professionele begeleider ben ik geregistreerd bij de volgende organisaties:

Landelijke vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) te Nijmegen onder de registratienummers S10128H en LS1192H zowel als supervisor, als leersupervisor. Bij deze beroepsvereniging ben ik lid
van de vertrouwenscommissie.

Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) te Utrecht, als coach voor medici.

Vereniging Balint Nederland (VNB) te Leiden, als supervisor.

Ik acht mij verbonden met de gedragscode van voornoemde beroepsverenigingen

LVSC, www.lvsc.eu
Nederlands Huisartsen Genootschap te Utrecht (NHG), www.nhg.org
Balint Nederland, www.balintnederland.nl

REGISTRATIE EN TARIEVEN

Tarieven
Ik hanteer de richtlijnen van de LVSC. Voor particulieren hanteer ik lager tarieven dan voor bedrijven.

Mijn praktijk is opgenomen in het centraal register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) te Rotterdam. Dit betekent dat mijn bedrijf voldoet aan de door de Europese Commissie goedgekeurde kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs. De registratie heeft als effect dat mijn tarieven BTW vrij zijn.