WERKWIJZE

Organisaties, zowel profit als non-profit, zijn in onze
veranderende maatschappij voortdurend in beweging.
Hogere kwaliteitseisen, andere inzichten en nieuwe
organisatievormen vragen van managers en professionals als
specialisten, hulpverleners, juristen, artsen, leerkrachten en
welzijnswerkers steeds meer professionaliteit en flexibiliteit.
Nieuwe vormen van (zelf)sturing en andere stijlen van leiding-
geven noodzaken managers en professionals bijdetijds te blijven.

Vormen van professionele begeleiding
Individuele- of groepsbegeleiding in de vorm van supervisie,
coaching, teamcoaching, loopbaanbegeleiding, procesbe-
geleiding of begeleide intervisie kunnen middelen zijn om
het handelen van managers en professionals kwalitatief te
verbeteren, te verdiepen en/of onderlinge samenwerking te
versterken.

Start
In een eerste gesprek, de intake, wordt de wens tot profes-
sionele begeleiding nader bekeken. Er wordt gezocht
naar de achterliggende gedachten en gevoelens. Er wordt
een keuze gemaakt voor een passend begeleidingstraject.
Het aantal gesprekken en de frequentie hiervan worden in
overleg vastgesteld.

Werkwijze
Het reflecteren over eigen (beroepsmatig) handelen staat in
alle begeleidingsvormen centraal. De concrete werkervaringen
vormen daarbij het uitgangspunt. Het versterken van zelfinzicht
van de manager of de professional en het in balans brengen van
denken, voelen, willen en handelen zijn voorbeelden van thema's
waaraan gewerkt kan worden. De wijze van onderlinge samen-
werking, gerelateerd aan de missie en visie van de organisatie,
kan eveneens aan de orde komen.

 

WERKWIJZE

Thema's
Assertiviteit: Wat doe ik met het stellen van mijn grenzen?
Hoe duidelijk ben ik in wat ik wil?
Zelfkennis: Hoe kom ik tot het maken van keuzes?
Zingeving; Wil ik wel wat ik voel?
Conflicten: Hoe handel ik in conflictueuze situaties?
Flexibiliteit: Wat levert een alternatieve aanpak mij op?
Structuur: Hoe krijgen we het voor elkaar dat de onderlinge
samenwerking gaat werken?
Eigenheid: Hoe werk ik vanuit mijn eigen kracht?
Persoonlijk leiderschap: Hoe stuur ik aan op de juiste koers?
Balans: Gebruik ik mijn energie op de juiste manier?
Stress: Hoe voorkom ik een burnout? En hoe ga ik ermee om?

Dit zijn voorbeelden van vragen die de client zichzelf in alle
variaties leert stellen en beantwoorden. Door in de begeleiding
verder te vragen, te luisteren, te spiegelen, te confronteren en
te structureren nodig ik eventueel uit tot een andere aanpak.
Halverwege het traject is ruimte voor evaluatie. Afhankelijk van
de begeleidingsvorm wordt er gewerkt met behulp van verbatim
verslagen, het uitvoeren van opdrachten, het schrijven van
reflectieverslagen, etc.

Indicaties voor professionele begeleiding:

 • inwerken in een nieuwe functie;
 • versterken van de professionele houding;
 • voorkomen van een burn-out;
 • herstel van een burn-out;
 • reintegratie in het arbeidsproces;
 • conflictsituaties;
 • gebrek aan structuur op het werk;
 • veranderingsprocessen binnen een organisatie;
 • verandering van loopbaan;
 • begeleiden van intervisieprocessen van artsen;
 • procesbegeleiding onderlinge toetsing specialisten ouderengeneeskunde.